Özel Dersin Yararları

Spread the love
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Özel Dersin Yararları

Özel dersin hayatımızdaki yeri ve talebelere kattıkları artık kabul edilmiş bir gerçek. Hayatta her insan farklıdır yapısı, öğrenme düzeyi, bakış açısı, manaya kapasitesi, eğitim düzeyi farklıdır. Özel dersin yararı işte burada kendini gösteriyor. Her talebeye değişik bir bakış açısı getiren ve talebenin; öğrenme düzeyine, vaktine göre şekillenen özel dersin yararlarını sıralamak gerekirse:

1- Özel ders birebirdir

Bilindiği gibi sınıf ortamında çok talebe ve bir öğretmen bulunur özel ders yapısı itibari ile birebirdir. Bir talebeye karşılık tek bir eğitmen ile eğitimler gerçekleşir. Bu vaziyet eğitimin kalitesini kuşkusuz arttırır. Öğrencinin eksiğine göre hatıranda müdahale edilir.

2- Özel ders kalıcıdır

Sınıflarda yapılan eğitimlerde öğrenciler odaklanma meselesi yaşıyor. Bu durumun oluşmasında bir çok sebep bulunuyor. Neyse ki özel ders birebir olması nedeniyle odaklanma meselesini ortadan kaldırıyor. Alaka dağınıklığı olsa bile eğitmenlerin hatıranda mücadelesi sayesinde alaka tekrardan sağlanıyor. Bu şekilde yapılan dersler çok daha kalıcı oluyor.

3- Özel ders imtihanlara hazırlıkta ehemmiyetlidir

TEOG, YGS, LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI gibi imtihanlarda öğrenciler yalnızca eğitimsel değil tinsel olarak da hazırlık içinde olurlar. Özel ders hocaları sayesinde koçluk sistemi denilen bir eğitim sistemine giren öğrenciler. İmtihana hazırlıktaki tüm sual ve meselelere cevap bulabilmektedirler.

4- Özel ders esnek yapılıdır

Destek emelli eğitim müesseseleri okullar gibi belli saat ve programlara yönelik müfredatlar sahiptir. Her öğrencinin ihtiyacı farklı olabilmesine karşın herkes aynı eğitimi ve müfredatı görür. Bu durum özel dersin müdafaa ettiği eğitime göre oldukça yanlıştır. Özel ders öğrencinin ihtiyacı olan eğitimi verir. Öğrencinin en uygun olduğu saatler belirlenerek taktik belirlenir.

5- İhtiyaca yönelik ders

Eğitmenler her özel ders öğrencisi için kendilerine has çalışma tasarısı oluştururlar. Bunun sebebi her öğrencinin ihtiyacı olan ders, konu farklılık gösterebilmektedir. Eğitmenler hazırladığı tasarılar ile öğrencinin en çok ihtiyacı olan konulara ağırlık verirler. Bu şekilde öğrenciler bilgiyi en üst düzeyde alabilmektedir.

6- Özel ders dinamiktir

Öğrencilerin yıl içerisindeki performansına bağlı olarak özel ders öğretmenlerinin kendilerine hazırladığı stratejiler daimi değişebilmektedir. Bu sayede “zor derslerde daha sık tekrar” ya da “uygulama derslerinde daha ferdi çözüm yolları” gibi stratejiler ortaya konmakta ve öğrencinin imtihanlara daha iyi hazırlanabilmesi sağlanmaktadır

7- Özel ders ortamı

Sınıflarda veya kalabalık ortamlarda yapılan eğitimlerde toplum baskısı ya da kalabalık psikolojisi sebebi ile öğrenciler çekingen kalabiliyor. Özel ders birebir olması sebebi ile bu tarz yaklaşımlardan uzak kalabilmektedir. Özel dersler bilhassa hane ortamında yapılmaktadır. Hane ortamında talebelerin kendine güveni yüksektir. Bu şekilde eğitim gören talebeler korkularının eğitimlerine mani olmasının önüne geçmektedirler.

8- Özel ders kolaylaştırıcıdır

Özel ders bire bir eğitim metodunu benimsemektedir. Bu sayede sınıf ortamında alınan verim ile farklılık göstermektedir. Sınıf ortamında talebenin anlamakta güçlük çektiği dersler özel ders ile anlaşılması çok daha kolay olacaktır. Eğitmenin hatıranda tespit ve telkinleri ile konuların kolay anlaşılması sağlanır. Talebe’nin rastgele bir sual üzerindeki düşünme müddetini ortadan kaldırarak vakit kazanılmasını sağlar.

9- Özel ders güvenlidir

Özel ders talebelerin istekleri doğrultusunda bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu sayede daha rahat ve güvenli şekilde dersler yapılmaktadır.

10- Özel ders alaka çekicidir

Özel ders ile derse karşı önyargısı olan talebelerin eğitmen yardımı ile dersi sevmesi ve tekrardan derse ısınması sağlanabilir.

11- Özel ders bakış açısını geliştirir

Özel dersin en ehemmiyetli özelliklerinden birisi talebenin çözüm yollarındaki yeknesaklıktan kurtulmasını sağlamaktır. Eğitmenin değişik teknik ve ipuçları ile talebenin konuya değişik açılardan bakması sağlanır. Talebe ezberci bir eğitimden ziyade konunun mantığını anlayarak değişik yollardan çözüm üretebilme yetisine kavuşur. Bu sayede ezber yaptığı suali anımsamak zorunda kalmaz, mantığını anladığı için değişik analiz eder üretebilir.

12- Özel ders ile ivedi verim alınır

Eğitimde düzen ve istikrar en ehemmiyetli unsurlardır. Müessesemizce düzenli olarak ders alınması önerilmektedir. Ancak en iyi özel ders talebenin eksik olduğu ders ve konulara direk ait olarak analiz eder üretildiği için eksikler ivedi giderilir. Ama düzenli olarak alınmayan dersler konular arasında kopukluğa sebebiyet verebilir. İvedi alınan verim tekrar edilmesi ve düzenli bir denetimden geçmesi başarının devamını sağlamaktadır.

13- Özel ders ezberci bir eğitim değildir

Konularla alakalı ezber yapmak belki de o günün kurtulmasına yardımcı olabilir. Ama uzun vadede ezberci eğitim ile muvaffakiyet sağlanması imkânsızdır. Özel ders ezberci eğitimden ziyade dersin mantığının anlaşılması, talebenin konu konusunda irtibatlar kurması, değişik çözüm yollarını aramasını sağlamayı amaçlamaktadır. Konuların mantığının anlaşılması o dala ait gelebilecek sorulara kalıplaşmış soru çözümlerinden farklı olarak bakabilmesini ve kolayca çözmesini sağlar.

Netice olarak özel dersin normal eğitimden her istikametiyle birçok avantajı ve kendine has yararları bulunmaktadır. Bizler bu imtiyazı internet ortamına taşıdık. Bizlere yapacağınız telefon müzakereleri ile özel ders taleplerinizi gerçekleştirebilir veyahut elektronik posta göndererek sizlerle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz. imtiyazı ile özel ders almak işte bu kadar kolay!

Hikmet Dokumacı

Matematik Eğitmeni

 

Yazar : en özel ders
Kaynak Site :

Özel Dersin Yararları


Spread the love
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.